• 028 3939 0897
  • info@rensei.com.vn

Form đăng ký trực tuyến khóa năm học 2020-2021

Trước khi điền form đăng ký, vui lòng tham khảo thông tin:

* Về các môn học của Rensei. Link tham khảo: https://rensei.com.vn/courses/
* Về thời khóa biểu năm học 2020-2021. Link tham khảo: https://rensei.com.vn/thoi-khoa-bieu-nam-hoc-2020-2021/
* Về các quy định khi tham gia năm học 2020-2021, tải tại đây

    Đăng ký tư vấn và học thử miễn phí