• 028 3939 0897
  • info@rensei.com.vn

VUI LÒNG NHẤN VÀO THỜI KHÓA BIỂU MUỐN XEM CHI TIẾT

Chú thích:
5 tuổi: Dành cho học viên lớp Lá học môn Soroban, biết nhận diện số và biết viết số
Lớp 1-2: Dành cho các học viên chuẩn bị lên lớp 1 & chuẩn bị lên lớp 2
Lớp 3-5: Dành cho các học viên chuẩn bị lên lớp 3 đến lớp 5

→ Các môn Funex-Puzzle, Crefus chọn một khung giờ trong tuần
→ Môn Soroban chọn hai khung giờ 50 phút bất kỳ trong tuần hoặc một khung giờ 90 phút
→ Môn Tiếng Nhật học hai buổi theo khung giờ đã sắp xếp trong tuần

Đăng ký tư vấn và học thử miễn phí