• 028 3939 0897

ĐÂY LÀ MÔN HỌC GÌ?

Đây là môn học gì?

Gia sư Rensei là…

Thông tin chung về môn học

Đang cập nhật…

Đối tượng học viên

1. Puzzle : Nenchou – Lớp 5
2. Soroban : Nenchou – Lớp 5
3. Crefus : Nenchou – Lớp 3 (Wedo)
4. Tiếng Nhật: Lớp 3 – Người lớn (chỉ dành cho người mới bắt đầu)
5. Scratch : Nenchou – Lớp 2 ( Đang triển khai)

Lộ trình học

* Học theo đúng cấp lớp của học sinh trên trường tiểu học. (Tương ứng từ lớp 1 đến lớp 5).
* Thời gian hoàn thành mỗi cấp lớp là 1 năm. Thời gian tối đa hoàn thành chương trình 5 năm.
* Nội dung chương trình: Nội dung bám sát chương trình Toán của Bộ giáo dục và đào tạo. Trong 1 tháng có 12 chủ đề luyện tập và 1 bài kiểm tra.
Cấu trúc bài tập của 1 chủ đề:
+ Kiến thức cần ghi nhớ.
+ Bài tập cơ bản (Có đáp án).
+ Bài tập nâng cao (Có đáp án).
+ Bài tập tư duy (Không có đáp án – khuyến khích học sinh tự suy nghĩ và giải quyết).

Đăng ký học thử