• 028 3939 0897
  • info@rensei.com.vn
27 08/21

THÔNG TIN VỀ KHÓA HỌC PUZZLE ONLINE

08 03/21

❗RÈN LUYỆN TRÍ TUỆ VỚI BỘ XẾP HÌNH NGHÌN NĂM TUỔI TANGRAM❗

01 02/21

[ĐỐ VUI TOÁN HỌC] – 𝐏𝐔𝐙𝐙𝐋𝐄_𝟎𝟑𝟑

25 01/21

DANH SÁCH THÍ SINH VÀO VÒNG CHUNG KẾT CUỘC THI CARO 3D MÙA THỨ 5

25 01/21

🎊 𝑽𝑰𝑵𝑯 𝑫𝑨𝑵𝑯 𝑪𝑨́𝑪 𝑲𝑯𝑼̉𝑵𝑮 𝑳𝑶𝑵𝑮 𝑵𝑯𝑰́ 𝑿𝑼𝑨̂́𝑻 𝑺𝑨̆́𝑪 𝑻𝑨̣𝑰 𝑪𝑼𝑶̣̂𝑪 𝑻𝑯𝑰 𝑶𝑳𝒀𝑴𝑷𝑰𝑪 𝑷𝑼𝒁𝒁𝑳𝑬 𝑳𝑨̂̀𝑵 𝑻𝑯𝑼̛́ 𝑰𝑽 🎊

25 01/21

[ĐỐ VUI TOÁN HỌC] – 𝐏𝐔𝐙𝐙𝐋𝐄_𝟎𝟑𝟐

25 01/21

HỌC CÙNG GIÁO CỤ – HỌC VỚI GIA SƯ RENSEI

18 01/21

[ĐỐ VUI TOÁN HỌC] – 𝐏𝐔𝐙𝐙𝐋𝐄_𝟎𝟑𝟏

11 01/21

[ĐỐ VUI TOÁN HỌC] – 𝐏𝐔𝐙𝐙𝐋𝐄_𝟎𝟑𝟎

11 01/21

🤩 QUÁ NHIỀU ĐIỀU HẤP DẪN TRONG CUỘC THI OLYMPIC PUZZLE DOJO LẦN 4 ✨✨

28 12/20

[ĐỐ VUI TOÁN HỌC] – 𝐏𝐔𝐙𝐙𝐋𝐄_𝟎𝟐𝟖

21 12/20

[ĐỐ VUI TOÁN HỌC] – 𝐏𝐔𝐙𝐙𝐋𝐄_𝟎𝟐𝟕

Đăng ký tư vấn và học thử miễn phí