• 028 3939 0897
  • info@rensei.com.vn

Có hai hình thức đăng ký học là đăng ký trực tiếp tại các cơ sở của Rensei hoặc đăng ký trực tuyến trên website https://rensei.com.vn/dang-ky-truc-tuyen-nam-hoc-2020-2021/. Việc đăng ký học xem như thành công khi học viên hoàn tất thanh toán học phí.

Đăng ký tư vấn và học thử miễn phí