• 028 3939 0897
  • info@rensei.com.vn

Đối với các môn Tư duy – Kỹ năng, việc học bù sẽ được sắp xếp dựa trên lịch tuần lễ học tại Rensei và quy định riêng của môn học đó, PHHS vui lòng liên hệ bộ phận Lễ tân – Học vụ để được tư vấn sắp xếp (hotline 0909 193 354) . Môn Tiếng Nhật sẽ không được xếp học bù, giáo viên sẽ liên hệ với PHHS để tư vấn và cập nhật kiến thức bị mất.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Đăng ký tư vấn và học thử miễn phí