• 028 3939 0897
  • info@rensei.com.vn
26 12/19

Khi cần liên hệ, trao đổi về tình hình học tập của học viên, tôi sẽ làm như thế nào?

23 11/19

Tôi có thể đăng ký học cho con bằng hình thức nào?

23 11/19

Nhà trường có các hình thức thanh toán học phí nào?

23 11/19

Nghỉ học có thông báo trước theo quy định sẽ được sắp xếp học bù như thế nào?

Đăng ký tư vấn và học thử miễn phí