• 028 3939 0897

Để đăng ký nhập học tại Rensei Education, Quý PHHS sẽ có hai cách thực hiện sau:

Cách 1: Đăng ký trực tiếp tại trung tâm Rensei

Quý PHHS có thể xem thông tin về địa chỉ các cơ sở, giờ mở cửa và số điện thoại tại https://rensei.com.vn/contact/

Cách 2: Đăng ký trực tuyến trên Website Rensei

Quý PHHS nhấn vào https://rensei.com.vn/dang-ky-truc-tuyen-nam-hoc-2020-2021/ để đăng ký năm học 2020-2021 cho học viên

Đăng ký học thử