• 028 3939 0897
  • info@rensei.com.vn

Để đăng ký nhập học tại Rensei Education, Quý PHHS sẽ có hai cách thực hiện sau:

Cách 1: Đăng ký trực tiếp tại trung tâm Rensei

Quý PHHS có thể xem thông tin về địa chỉ các cơ sở, giờ mở cửa và số điện thoại tại https://rensei.com.vn/contact/

Cách 2: Đăng ký trực tuyến trên Website Rensei

Đăng ký tư vấn và học thử miễn phí