• 028 3939 0897
  • info@rensei.com.vn

Form đăng ký trực tuyến Học hè kiểu Nhật 2021

Trước khi điền form đăng ký, vui lòng tham khảo thông tin:

* Về chương trình Học hè kiểu Nhật 2021. Link tham khảo: https://rensei.com.vn/course/summer-camp/
* Về thời khóa biểu Học hè kiểu Nhật 2021. Link tham khảo: https://rensei.com.vn/thoi-khoa-bieu-hoc-he-kieu-nhat-2021/
* Về các quy định khi tham gia Học hè kiểu Nhật, tải tại đây

    Đăng ký tư vấn và học thử miễn phí