• 028 3939 0897
  • info@rensei.com.vn
??? HỌC SINH RENSEI NGÀY TRỞ LẠI!!!!
Đến với Rensi học sinh được thực hiện đầy đủ các công tác phòng chống dịch Covid 19:
✅ Trang bị đầy đủ còn sát khuẩn và khẩu trang y tế
✅ Sát khuẩn tay bằng cồn trước khi vào cửa
✅ Kiểm tra nhiệt độ cơ thể
✅ Thực hiện khai báo y tế trên giấy
✅ Ngồi dãn cách tại khu vực sảnh chờ
✅ Lên lớp theo sự hướng dẫn của giáo viên
?Thực hiện an toàn cùng Rensei phòng chống dịch Covid 19 nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Đăng ký tư vấn và học thử miễn phí