• 028 3939 0897
  • info@rensei.com.vn
18 10/20

? BẠN ĐÃ SẴN SÀNG CHO KÌ THI JPT THÁNG 11/2020? ?

12 06/20

THÔNG BÁO THỜI GIAN ĐĂNG KÍ KÌ THI ??? THÁNG ?/????

28 05/20

KỲ THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ – JPT (JAPANESE PROFICIENCY TEST)

09 12/19

Tài liệu ôn luyện JPT

Đăng ký tư vấn và học thử miễn phí