• 028 3939 0897
  • info@rensei.com.vn
みなさん、
今回は特別な動詞2グループの覚え方です。??
Chủ đề lần này là Cách nhớ động từ nhóm 2 đặc biệt trong tiếng Nhật!
朝起きて、時計を見ます?
Sáng, THỨC DẬY (OKITE), XEM (MIMASU) đồng hồ.
浴びてから、服を着ます。?‍♂️?
Sau khi TẮM (ABITE) xong, MẶC (KIMASU) quần áo.
1階に降りますが、おちます。⬇️
Bước XUỐNG (ORIMASU) lầu 1, nhưng bị rơi RƠI (OCHIMASU) xuống.
お母さんがいるので、お金を借ります。?
Vì CÓ (IRU) mẹ, nên tôi MƯỢN (KARIMASU) tiền.
お金が足りるので、したいことができます。??
Vì có ĐỦ (TARIRU) tiền, nên tôi CÓ THỂ (DEKIMASU) làm điều mình muốn.
でも、飽きました。?
Nhưng tôi đã thấy CHÁN (AKIMASHITA).
***
全部覚えられましたか。
Các bạn đã có thể nhớ hết chưa?
皆さんは他の覚え方がありますか。
Các bạn có cách nhớ nào khác không?
以下にコメントしてください。。。??‍?
Hãy Comment vào phía dưới nhé!
Theo: Facebook RenseiJapanese
?‍? Xem thêm thông tin về lớp học Tiếng Nhật tại RENSEI: https://rensei.com.vn/course/japanese/
Liên hệ: Hotline – Zalo : 0909 193 354 hoặc inbox Fanpage

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Đăng ký tư vấn và học thử miễn phí