• 028 3939 0897
  • info@rensei.com.vn
みなさん、
今回は特別な動詞2グループの覚え方です。👈👈
Chủ đề lần này là Cách nhớ động từ nhóm 2 đặc biệt trong tiếng Nhật!
朝起きて、時計を見ます🌞
Sáng, THỨC DẬY (OKITE), XEM (MIMASU) đồng hồ.
浴びてから、服を着ます。🧖‍♂️👚
Sau khi TẮM (ABITE) xong, MẶC (KIMASU) quần áo.
1階に降りますが、おちます。⬇️
Bước XUỐNG (ORIMASU) lầu 1, nhưng bị rơi RƠI (OCHIMASU) xuống.
お母さんがいるので、お金を借ります。💰
Vì CÓ (IRU) mẹ, nên tôi MƯỢN (KARIMASU) tiền.
お金が足りるので、したいことができます。👌🙆
Vì có ĐỦ (TARIRU) tiền, nên tôi CÓ THỂ (DEKIMASU) làm điều mình muốn.
でも、飽きました。😑
Nhưng tôi đã thấy CHÁN (AKIMASHITA).
***
全部覚えられましたか。
Các bạn đã có thể nhớ hết chưa?
皆さんは他の覚え方がありますか。
Các bạn có cách nhớ nào khác không?
以下にコメントしてください。。。👇🧑‍💻
Hãy Comment vào phía dưới nhé!
Theo: Facebook RenseiJapanese
👨‍🔬 Xem thêm thông tin về lớp học Tiếng Nhật tại RENSEI: https://rensei.com.vn/course/japanese/
Liên hệ: Hotline – Zalo : 0909 193 354 hoặc inbox Fanpage

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đăng ký tư vấn và học thử miễn phí