• 028 3939 0897
  • info@rensei.com.vn
𝓚𝓱𝓲 𝓽𝓱𝓪𝓶 𝓰𝓲𝓪 𝓴𝓱𝓸́𝓪 𝓣𝓻𝓪̉𝓲 𝓷𝓰𝓱𝓲𝓮̣̂𝓶 𝓡𝓸𝓫𝓸𝓽 𝓽𝓱𝓪́𝓷𝓰 12 – 𝓒𝓱𝓾𝔂𝓮̂́𝓷 𝓽𝓪̀𝓾 𝓫𝓪̆́𝓬 𝓬𝓾̛̣𝓬, 𝓫𝓮́ 𝓼𝓮̃ 𝓷𝓱𝓪̣̂𝓷 𝓭𝓾̛𝓸̛̣𝓬 𝓶𝓸̂ 𝓱𝓲̀𝓷𝓱 𝓼𝓲𝓮̂𝓾 𝓬𝓾𝓽𝓮 𝓶𝓪𝓷𝓰 𝓿𝓮̂̀ 𝓵𝓪̀𝓶 𝓺𝓾𝓪̀ 𝓖𝓲𝓪́𝓷𝓰 𝓼𝓲𝓷𝓱.
🎅 Ba mẹ ơi, nếu còn đang phân vân các hoạt động vừa chơi vừa học cho trẻ vào dịp cuối năm này, đừng chần chờ mà hãy cho bé tham dự khóa học này bộ môn Crefus – Sáng tạo Robot nhé.
🎅 Thông tin về khóa Trải nghiệm, vui lòng truy cập https://www.facebook.com/rensei.vn/posts/3573723292717092

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Đăng ký tư vấn và học thử miễn phí