• 028 3939 0897
  • info@rensei.com.vn
09 08/22

J-Art – Mỹ Thuật Nhật Bản

18 11/19

Crefus – Sáng Tạo Robot

18 11/19

Funex – Thí Nghiệm Khoa Học Vui

18 11/19

Puzzle Dojo – Toán tư duy Nhật Bản

18 11/19

Soroban – Tính Nhanh Kiểu Nhật

18 11/19

Japanese – Tiếng Nhật

18 11/19

Gia sư Rensei

18 11/19

Summer Camp – Học Hè Kiểu Nhật

Đăng ký tư vấn và học thử miễn phí