• 028 3939 0897
  • info@rensei.com.vn
08 08/20

GIÁO DỤC TRẺ KỸ NĂNG SỐNG VÀ TƯ DUY HỌC TẬP THEO TINH THẦN NHẬT BẢN

29 07/20

[RENSEI ĐỒNG HÀNH CÙNG BỘ Y TẾ CHUNG TAY ĐẨY LÙI COVID-19]

11 07/20

WORKSHOP NẾN THƠM

11 07/20

BẢO VỀ NGUỒN NƯỚC SẠCH CỦA ĐẤT NƯỚC NHẬT BẢN

11 07/20

𝐒𝐔𝐌𝐌𝐄𝐑 𝐂𝐀𝐌𝐏 – CHƯƠNG TRÌNH HỌC HÈ KIỂU NHẬT 2020

11 07/20

NGÀY HỘI KHOA HỌC TẠI TRƯỜNG ĐỐNG ĐA – QUẬN TÂN BÌNH

11 07/20

ĐÓN HÈ SÔI ĐỘNG CÙNG GIA SƯ RENSEI

11 07/20

NGÀY HỘI KHOA HỌC TẠI TRƯỜNG VINSCHOOL CENTRAL PARK

11 07/20

VUI CÙNG MINIGAME – 4 MÔN HỌC TẠI NHÀ

11 07/20

KHOÁ HỌC TIẾNG NHẬT MỚI

11 07/20

THÔNG BÁO CHUYỂN CƠ SỞ

27 06/20

HOLOGRAM – CÔNG NGHỆ TRÌNH CHIẾU 3D ẤN TƯỢNG

Đăng ký tư vấn và học thử miễn phí