• 028 3939 0897

VUI LÒNG NHẤN VÀO THỜI KHÓA BIỂU MUỐN XEM CHI TIẾT

Chú thích:
5 tuổi: Dành cho học viên lớp Lá học môn Soroban, biết nhận diện số và biết viết số
Lớp 1-2: Dành cho các học viên chuẩn bị lên lớp 1 & chuẩn bị lên lớp 2
Lớp 3-5: Dành cho các học viên chuẩn bị lên lớp 3 đến lớp 5

→ Các môn Funex-Puzzle, Crefus chọn một khung giờ trong tuần
→ Môn Soroban chọn hai khung giờ bất kỳ trong tuần
→ Môn Tiếng Nhật học hai buổi theo khung giờ đã sắp xếp trong tuần
Khóa đặc biệt học tất cả các môn theo thời khóa biểu cố định trong tuần

Đăng ký học thử