• 028 3939 0897

Form đăng ký trực tuyến khóa Summer Camp 2020

 

Trước khi điền form đăng ký, vui lòng tham khảo thông tin:

* Về các môn học của Summer Camp 2020. Link tham khảo: https://rensei.com.vn/course/summer-camp/
* Về thời khóa biểu Summer Camp 2020. Link tham khảo: https://rensei.com.vn/thoi-khoa-bieu-summer-camp-2020/
* Về các quy định khi tham gia khóa Summer Camp 2020, tải tại đây Cam kết thực hiện các quy định khóa Summer Camp 2020

Đăng ký học thử